Thực đơn

028 38222 188
11:00am - 10:00pm
COMBO BEIRUT
COMBO BEIRUT
BAMIEH OKRA STEW COMBO DL
298.000
VND
BAMIEH OKRA STEW COMBO DL
1
số lượng tối đa là 99
BB CHICKEN HALF COMBO DL
298.000
VND
BB CHICKEN HALF COMBO DL
1
số lượng tối đa là 99
CHICKEN SHISH TAOUK COMBO DL
298.000
VND
CHICKEN SHISH TAOUK COMBO DL
1
số lượng tối đa là 99
KAFFA MESHWI COMBO DL
298.000
VND
KAFFA MESHWI COMBO DL
1
số lượng tối đa là 99
BEEF KABAB COMBO DL
298.000
VND
BEEF KABAB COMBO DL
1
số lượng tối đa là 99
SET MENU ĐẶC BIỆT
SET MENU ĐẶC BIỆT
BEIRUT'S TRADITIONAL DL
1.800.000
VND
BEIRUT'S TRADITIONAL DL
1
số lượng tối đa là 99
VEGETARIAN SETMENU DL
980.000
VND
VEGETARIAN SETMENU DL
1
số lượng tối đa là 99
FAMILY SET MENU DL
2.980.000
VND
FAMILY SET MENU DL
1
số lượng tối đa là 99
DIPS TO START
DIPS TO START
HUMMUS AWARMA DL
145.000
VND
HUMMUS AWARMA DL
1
số lượng tối đa là 99
TZATZIKI DL
110.000
VND
TZATZIKI DL
1
số lượng tối đa là 99
BABA GANOUSH DL
110.000
VND
BABA GANOUSH DL
1
số lượng tối đa là 99
HUMMUS DL
110.000
VND
HUMMUS DL
1
số lượng tối đa là 99
LABNEH DL
110.000
VND
LABNEH DL
1
số lượng tối đa là 99
MUHAMMARA DL
138.000
VND
MUHAMMARA DL
1
số lượng tối đa là 99
BAZENJAN RAHIB DL
110.000
VND
BAZENJAN RAHIB DL
1
số lượng tối đa là 99
HUMMUS BEIRUTY DL
110.000
VND
HUMMUS BEIRUTY DL
1
số lượng tối đa là 99
COLD MEZZE
COLD MEZZE
WARAK ENAB DL
115.000
VND
WARAK ENAB DL
1
số lượng tối đa là 99
MIXED OLIVES DL
45.000
VND
MIXED OLIVES DL
1
số lượng tối đa là 99
ASSORTED PICKLES DL
45.000
VND
ASSORTED PICKLES DL
1
số lượng tối đa là 99
MAKDOUS AUBERGINE DL
96.000
VND
MAKDOUS AUBERGINE DL
1
số lượng tối đa là 99
SÚP VÀ SALAD
SÚP VÀ SALAD
ARTICHOKE SOUP DL
105.000
VND
ARTICHOKE SOUP DL
1
số lượng tối đa là 99
LENTIL SOUP DL
78.000
VND
LENTIL SOUP DL
1
số lượng tối đa là 99
PUMPKIN SOUP DL
78.000
VND
PUMPKIN SOUP DL
1
số lượng tối đa là 99
FALAFEL TABBOULEH SALAD DL
158.000
VND
FALAFEL TABBOULEH SALAD DL
1
số lượng tối đa là 99
TABBOULEH SALAD DL
128.000
VND
TABBOULEH SALAD DL
1
số lượng tối đa là 99
FATTOUSH SALAD DL
128.000
VND
FATTOUSH SALAD DL
1
số lượng tối đa là 99
TOMATO SALAD DL
128.000
VND
TOMATO SALAD DL
1
số lượng tối đa là 99
CHEF'S SALAD DL
145.000
VND
CHEF'S SALAD DL
1
số lượng tối đa là 99
CAPRESE SALAD DL
190.000
VND
CAPRESE SALAD DL
1
số lượng tối đa là 99
GREEK SALADS DL
158.000
VND
GREEK SALADS DL
1
số lượng tối đa là 99
ORGANIC GREENS SALAD DL
120.000
VND
ORGANIC GREENS SALAD DL
1
số lượng tối đa là 99
BEETROOT SALAD DL
145.000
VND
BEETROOT SALAD DL
1
số lượng tối đa là 99
HOT MEZZE
HOT MEZZE
SOUJOUK SAUSAGE DL
140.000
VND
SOUJOUK SAUSAGE DL
1
số lượng tối đa là 99
MAKANEK SAUSAGE DL
140.000
VND
MAKANEK SAUSAGE DL
1
số lượng tối đa là 99
ARTICHOKE DL
150.000
VND
ARTICHOKE DL
1
số lượng tối đa là 99
GRILLED MUSHROOMS DL
198.000
VND
GRILLED MUSHROOMS DL
1
số lượng tối đa là 99
FOUL MUDAMMAS DL
110.000
VND
FOUL MUDAMMAS DL
1
số lượng tối đa là 99
FRIED MIX DL
128.000
VND
FRIED MIX DL
1
số lượng tối đa là 99
FRIED EGGPLANT DL
110.000
VND
FRIED EGGPLANT DL
1
số lượng tối đa là 99
ZAHRA CAULIFLOWER DL
110.000
VND
ZAHRA CAULIFLOWER DL
1
số lượng tối đa là 99
SHAKSHOUKA DL
128.000
VND
SHAKSHOUKA DL
1
số lượng tối đa là 99
FATTEH HUMMUS DL
150.000
VND
FATTEH HUMMUS DL
1
số lượng tối đa là 99
HALLOUMI CHEESE DL
180.000
VND
HALLOUMI CHEESE DL
1
số lượng tối đa là 99
BAMIEH OKRA DL
118.000
VND
BAMIEH OKRA DL
1
số lượng tối đa là 99
MUSHROOM MEDLEY DL
110.000
VND
MUSHROOM MEDLEY DL
1
số lượng tối đa là 99
MOUSSAKA DL
110.000
VND
MOUSSAKA DL
1
số lượng tối đa là 99
CHICKEN LIVER DL
110.000
VND
CHICKEN LIVER DL
1
số lượng tối đa là 99
JAWANEH CHICKEN DL
118.000
VND
JAWANEH CHICKEN DL
1
số lượng tối đa là 99
BEIRUT BBQ CHICKEN DL
118.000
VND
BEIRUT BBQ CHICKEN DL
1
số lượng tối đa là 99
BATATA HARRA DL
110.000
VND
BATATA HARRA DL
1
số lượng tối đa là 99
FALAFEL DL
140.000
VND
FALAFEL DL
1
số lượng tối đa là 99
KIBBEH DL
175.000
VND
KIBBEH DL
1
số lượng tối đa là 99
PIZZA & PIES
PIZZA & PIES
KALLAJ HALLOUMI CHEESE DL
135.000
VND
KALLAJ HALLOUMI CHEESE DL
1
số lượng tối đa là 99
ARAYES BEEF DL
135.000
VND
ARAYES BEEF DL
1
số lượng tối đa là 99
BUREK DL
190.000
VND
BUREK DL
1
số lượng tối đa là 99
TRUFFLE CHEESE PIZZA DL
135.000
VND
TRUFFLE CHEESE PIZZA DL
1
số lượng tối đa là 99
MAN'OUSHECHEESE PIZZA DL
135.000
VND
MAN'OUSHECHEESE PIZZA DL
1
số lượng tối đa là 99
LAHEM B'AGINE MEAT PIZZA DL
135.000
VND
LAHEM B'AGINE MEAT PIZZA DL
1
số lượng tối đa là 99
MIXED PIES DL
110.000
VND
MIXED PIES DL
1
số lượng tối đa là 99
STEAK & CHOPS
STEAK & CHOPS
SIRLOIN 250GR DL
498.000
VND
SIRLOIN 250GR DL
1
số lượng tối đa là 99
RIB-EYE STEAK 250GR DL
498.000
VND
RIB-EYE STEAK 250GR DL
1
số lượng tối đa là 99
TENDERLOIN 200GR DL
558.000
VND
TENDERLOIN 200GR DL
1
số lượng tối đa là 99
LAMBCHOP 350GR DL
498.000
VND
LAMBCHOP 350GR DL
1
số lượng tối đa là 99
MÓN CHÍNH
MÓN CHÍNH
BAMIEH OKRA VEGGIE DL
238.000
VND
BAMIEH OKRA VEGGIE DL
1
số lượng tối đa là 99
MIXED MASHI DL
300.000
VND
MIXED MASHI DL
1
số lượng tối đa là 99
MALFOUF MASHI DL
180.000
VND
MALFOUF MASHI DL
1
số lượng tối đa là 99
BATINJAAN MASHI DL
180.000
VND
BATINJAAN MASHI DL
1
số lượng tối đa là 99
KOUSA MASHI DL
180.000
VND
KOUSA MASHI DL
1
số lượng tối đa là 99
ARTICHOKE STEW DL
270.000
VND
ARTICHOKE STEW DL
1
số lượng tối đa là 99
MAQLUBA DL
318.000
VND
MAQLUBA DL
1
số lượng tối đa là 99
BAMIEH OKRA W BEEF DL
318.000
VND
BAMIEH OKRA W BEEF DL
1
số lượng tối đa là 99
KLEFTICO LAMB SHANK DL
478.000
VND
KLEFTICO LAMB SHANK DL
1
số lượng tối đa là 99
LAMB KHAROUF MESHI DL
398.000
VND
LAMB KHAROUF MESHI DL
1
số lượng tối đa là 99
BEIRUT SIZZLING FAJITAS DL
350.000
VND
BEIRUT SIZZLING FAJITAS DL
1
số lượng tối đa là 99
CHARCOAL GRILLED MAINS
CHARCOAL GRILLED MAINS
KAFTA KHISH KHASH DL
335.000
VND
KAFTA KHISH KHASH DL
1
số lượng tối đa là 99
KAFTA AUBERGINE DL
300.000
VND
KAFTA AUBERGINE DL
1
số lượng tối đa là 99
SALMON FILET DL
345.000
VND
SALMON FILET DL
1
số lượng tối đa là 99
SEABASS FILET DL
260.000
VND
SEABASS FILET DL
1
số lượng tối đa là 99
ASIAN CHICKEN SKEWERS DL
280.000
VND
ASIAN CHICKEN SKEWERS DL
1
số lượng tối đa là 99
BBQ CHICKEN WHOLE DL
318.000
VND
BBQ CHICKEN WHOLE DL
1
số lượng tối đa là 99
BBQ CHICKEN 1/2 DL
200.000
VND
BBQ CHICKEN 1/2 DL
1
số lượng tối đa là 99
KAFTA ISTANBULIEH DL
360.000
VND
KAFTA ISTANBULIEH DL
1
số lượng tối đa là 99
BEIRUT MIXED GRILL DL
638.000
VND
BEIRUT MIXED GRILL DL
1
số lượng tối đa là 99
KAFTA MESHWI DL
300.000
VND
KAFTA MESHWI DL
1
số lượng tối đa là 99
CHICKEN SHISH TAWOUK DL
280.000
VND
CHICKEN SHISH TAWOUK DL
1
số lượng tối đa là 99
LAHEM MESHWI DL
398.000
VND
LAHEM MESHWI DL
1
số lượng tối đa là 99
HẢI SẢN
HẢI SẢN
SAMKE HARRA DL
345.000
VND
SAMKE HARRA DL
1
số lượng tối đa là 99
SALMON FILET DL
345.000
VND
SALMON FILET DL
1
số lượng tối đa là 99
SEABASS FILET DL
345.000
VND
SEABASS FILET DL
1
số lượng tối đa là 99
MÓN ĂN KÈM
MÓN ĂN KÈM
CHAR GRILLED TOMATOES DL
72.000
VND
CHAR GRILLED TOMATOES DL
1
số lượng tối đa là 99
BROCCOLI DL
72.000
VND
BROCCOLI DL
1
số lượng tối đa là 99
FRIES DL
72.000
VND
FRIES DL
1
số lượng tối đa là 99
BEIRUT RICE DL
72.000
VND
BEIRUT RICE DL
1
số lượng tối đa là 99
TURMERIC RICE DL
72.000
VND
TURMERIC RICE DL
1
số lượng tối đa là 99
SANDWICH WRAPS
SANDWICH WRAPS
LABNEH WRAP DL
175.000
VND
LABNEH WRAP DL
1
số lượng tối đa là 99
HALLOUMI CHEESE WRAP DL
175.000
VND
HALLOUMI CHEESE WRAP DL
1
số lượng tối đa là 99
FALAFEL WRAP DL
175.000
VND
FALAFEL WRAP DL
1
số lượng tối đa là 99
KAFTA WRAP DL
175.000
VND
KAFTA WRAP DL
1
số lượng tối đa là 99
TAWOUK CHICKEN WRAP DL
175.000
VND
TAWOUK CHICKEN WRAP DL
1
số lượng tối đa là 99
SHAWARMA CHICKEN DL
175.000
VND
SHAWARMA CHICKEN DL
1
số lượng tối đa là 99
SHAWARMA BEEF DL
175.000
VND
SHAWARMA BEEF DL
1
số lượng tối đa là 99
MÓN TRÁNG MIỆNG
MÓN TRÁNG MIỆNG
FIGS FRUIT DL
225.000
VND
FIGS FRUIT DL
1
số lượng tối đa là 99
HALAWA DL
145.000
VND
HALAWA DL
1
số lượng tối đa là 99
ATAYEF DL
120.000
VND
ATAYEF DL
1
số lượng tối đa là 99
BISCUIT AU CHOCOLAT DL
105.000
VND
BISCUIT AU CHOCOLAT DL
1
số lượng tối đa là 99
BAKLAVA DL
120.000
VND
BAKLAVA DL
1
số lượng tối đa là 99
KNAFEH DL
120.000
VND
KNAFEH DL
1
số lượng tối đa là 99
NƯỚC NGỌT
NƯỚC NGỌT
SAN PELLIGRINO 1L DL
100.000
VND
SAN PELLIGRINO 1L DL
1
số lượng tối đa là 99
SAN PELLIGRINO 500ML DL
59.000
VND
SAN PELLIGRINO 500ML DL
1
số lượng tối đa là 99
ACQUA PANNA 1L DL
100.000
VND
ACQUA PANNA 1L DL
1
số lượng tối đa là 99
ACQUA PANNA 500ML DL
59.000
VND
ACQUA PANNA 500ML DL
1
số lượng tối đa là 99
GINGER - ALE DL
75.000
VND
GINGER - ALE DL
1
số lượng tối đa là 99
REDBULL DL
50.000
VND
REDBULL DL
1
số lượng tối đa là 99
SODA DL
50.000
VND
SODA DL
1
số lượng tối đa là 99
TONIC DL
50.000
VND
TONIC DL
1
số lượng tối đa là 99
SPRITE DL
50.000
VND
SPRITE DL
1
số lượng tối đa là 99
DIET COKE DL
50.000
VND
DIET COKE DL
1
số lượng tối đa là 99
COKE DL
50.000
VND
COKE DL
1
số lượng tối đa là 99
BIA VÀ CIDER
BIA VÀ CIDER
SOL DL
40.000
VND
SOL DL
1
số lượng tối đa là 99
STRONGBOW ELDERFLOWER DL
60.000
VND
STRONGBOW ELDERFLOWER DL
1
số lượng tối đa là 99
STRONGBOW RED BERRIES DL
60.000
VND
STRONGBOW RED BERRIES DL
1
số lượng tối đa là 99
STRONGBOW HONEY DL
60.000
VND
STRONGBOW HONEY DL
1
số lượng tối đa là 99
STRONGBOW GOLD APPLE DL
60.000
VND
STRONGBOW GOLD APPLE DL
1
số lượng tối đa là 99
CORONA DL
90.000
VND
CORONA DL
1
số lượng tối đa là 99
SAIGON SPECIAL DL
60.000
VND
SAIGON SPECIAL DL
1
số lượng tối đa là 99
HEINEKEN DL
60.000
VND
HEINEKEN DL
1
số lượng tối đa là 99
TIGER CRYSTAL DL
60.000
VND
TIGER CRYSTAL DL
1
số lượng tối đa là 99
TIGER DL
60.000
VND
TIGER DL
1
số lượng tối đa là 99
VANG TRẮNG
VANG TRẮNG
BAREFOOT SAU BLANC DL
299.000
VND
BAREFOOT SAU BLANC DL
1
số lượng tối đa là 99
BAREFOOT CHARDONNAY DL
299.000
VND
BAREFOOT CHARDONNAY DL
1
số lượng tối đa là 99
BAREFOOT PINOT GRIGIO DL
299.000
VND
BAREFOOT PINOT GRIGIO DL
1
số lượng tối đa là 99
PALO ALTO ROSE DL
490.000
VND
PALO ALTO ROSE DL
1
số lượng tối đa là 99
PALO ALTO SAU BLANC DL
490.000
VND
PALO ALTO SAU BLANC DL
1
số lượng tối đa là 99
PALO ALTO CHARDONNAY DL
490.000
VND
PALO ALTO CHARDONNAY DL
1
số lượng tối đa là 99
PUDU CHARDONNAY DL
249.000
VND
PUDU CHARDONNAY DL
1
số lượng tối đa là 99
VANG ĐỎ
VANG ĐỎ
BAREFOOT PINOT NOIR DL
299.000
VND
BAREFOOT PINOT NOIR DL
1
số lượng tối đa là 99
BAREFOOT MERLOT DL
299.000
VND
BAREFOOT MERLOT DL
1
số lượng tối đa là 99
BAREFOOT SHIRAZ DL
299.000
VND
BAREFOOT SHIRAZ DL
1
số lượng tối đa là 99
BAREFOOT CAB SAU DL
299.000
VND
BAREFOOT CAB SAU DL
1
số lượng tối đa là 99
PALO ALTO WINEMAKER'S DL
640.000
VND
PALO ALTO WINEMAKER'S DL
1
số lượng tối đa là 99
PALO ALTO ORGANICO DL
575.000
VND
PALO ALTO ORGANICO DL
1
số lượng tối đa là 99
PALO ALTO II (CHILE) DL
490.000
VND
PALO ALTO II (CHILE) DL
1
số lượng tối đa là 99
PALO ALTO I (CHILE) DL
490.000
VND
PALO ALTO I (CHILE) DL
1
số lượng tối đa là 99
PUDU CABERNET SAU DL
249.000
VND
PUDU CABERNET SAU DL
1
số lượng tối đa là 99
Quay lại
VND
Chọn
Quay lại
Thêm
Quay lại
NO QUESTION
Thêm
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Đăng nhập
Đăng nhập
loading...